Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

12 vesmírných zákonů

foto:pixabay.com

„Všechno je energie. A to je všechno. Přizpůsobte frekvenci reality, kterou chcete a tuto realitu dosáhnete. Nemůže to být jinak. To není filozofie. Tohle je fyzika."  Albert Einstein


Jistě znáte zákon přitažlivosti. Proslavila ho kniha a film Tajemství od Rhondy Byrne. Možná ale už nevíte, že je to jen jeden ze 12 vesmírných zákonů.

Od svých klientů jsem slyšela, že zkoušeli zákon přitažlivosti a předpokládali, že se jim splní všechna jejich přání. V mnoha případech se však nic nestalo. To vyvolalo frustrace a nedůvěru. Lidé často neporozuměli, o čem zákon přitažlivosti opravdu je. Možná, že studium dalších vesmírných zákonů pomůže vnést do duchvních konceptů jasnost a lepší porozumění.

Vesmírné zákony obstály ve zkoušce času. Jsou obsaženy v hermetismu, hinduismu i kabale. Představují účinné principy, které pomáhají ovládnout život s láskou a radostí. Budete-li jim věnovat pozornost, praktikovat je, pak zjistíte, že můžete mít život, po jakém toužíte.

 

 

  1. Zákon jednoty

První zákon říká, že všichni jsme jedno. Vše ve vesmíru je propojené. Všichni jsme na jedné lodi. Zjednodušeně řečeno to znamená, že co děláme druhým, děláme sobě. Když trestáme druhé, trestáme sebe. Je to zlaté pravidlo: Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě. Prostřednictvím pomoci a dávání pomáháme vytvářet pozitivní vliv pro všechny kolektivně. Pochopení této propojenosti může vést k většímu pocitu zodpovědnosti, soucitu a empatii. Tím, že pomáháme druhým, pomáháme i sobě.

 

  1. Zákon vibrací

Podle tohoto zákona je vše ve vesmíru v konstantním pohybu a vibruje na určitě frekvenci, energie má mnoho frekvenčních úrovní. Myšlenky, emoce a slova mají odlišné vibrace, které se vzájemně ovlivňují. Uvědomění si našich vibrací nám umožňuje sladit se s pozitivními energiemi a přitahovat to, co rezonuje s naším nejvyšším Já. Pomocí emocí můžeme rozpoznat a měnit své vibrace. Pozitivní emoce jako je láska, radost, nadšení, naděje, spokojenost se nacházejí nejvýše na frekvenční stupnici a naopak obavy, pochybnosti, ustrašenost, hněv, pomstychtivost, žárlivost, nejistota, strach či smutek jsou nejnižšími vibracemi.

 

  1. Zákon shody (korespondence)

Tento zákon říká, že vše je odrazem sebe sama. Odpovídá představě: „Jak nahoře, tak dole.“ Říká nám, že vnější svět je přímým odrazem našeho vnitřního světa. Makrokosmos odráží mikrokosmos a naopak. Je to zákon, který učí, že se musíme chovat jako osoba, kterou chceme být. Potom se změní i naše realita.

 

  1. Zákon přitažlivosti

Nejznámější z vesmírných zákonů říká, že podobné přitahuje podobné. Pozitivní myšlenky a emoce přitahují pozitivní výsledky, zatímco ty negativní přitahují negativní zkušenosti. Existuje přirozený magnetismus vesmíru, který přitahuje a odpuzuje situace, které rezonují na stejné frekvenci. Proto, vibračně řečeno, bohatí bohatnou a chudí chudnou. Pokud zažíváte vysokovibrační energie, jako je láska a vděčnost, vesmír bude tyto energie zrcadlit. Díky tomu možná zjistíte, že do vašeho života přicházejí další krásné zážitky. Do vaší reality vstoupí lidé a zkušenosti, které rezonují s vibrací lásky a vděčnosti. Ale tohle funguje i opačně. Pokud zažíváte nízkou vibraci, vesmír chce mít s touto nízkou vibrací shodu. Pokud cítíte energie ustrašenosti nebo studu, přitáhnete do svého života více zážitků, které rezonují na této frekvenci. Tím, že si zachováme pozitivní myšlení a zaměříte se na svá přání, můžete manifestovat své sny a vytvořit si realitu, po které toužíme.

 

  1. Zákon akce

Pátý z vesmírných zákonů zdůrazňuje důležitost smysluplných kroků směrem k našim cílům. Pouhá vizualizace a pozitivní myšlení nestačí. Musíme sladit naše jednání s našimi záměry, abychom dosáhli požadovaných výsledků. Když jsou myšlenky, slova a činy sladěné, nemožné je možné a sny se stávají skutečností. Nikdo se nestal slavným, bohatým, úspěšným za jeden den. Všichni museli na svém snu pracovat. Každý den udělali vše pro to, aby se naplnění svého snu přiblížili.

 

  1. Zákon transmutace energie

Tento zákon říká, že energie nezaniká, jen se mění. Máme tedy ve své moci přeměnit negativní energii na pozitivní prostřednictvím našich myšlenek a činů. Jako nositelé energie jsme schopni tento tok blokovat. Což způsobuje stagnaci, nedostatek a nemoc. Praktikování tohoto zákona nám umožňuje růst a vyvíjet se na duchovní úrovni.

 

  1. Zákon příčiny a následku

Ke každé akci existuje odpovídající reakce. Tento zákon je také znám jako zákon karmy. Naše minulé činy ovlivňují naši současnou realitu, naše současné činy utvářejí budoucí zkušenost. Tím, že budeme jednat s odpovědností, můžeme vytvářet pozitivní karmické cykly.

 

  1. Zákon kompenzace

Zákon příčiny a následku se rozšiřuje na zákon kompenzace, který říká, že svět je bumerang, cokoliv sem vložíte, to se vám vrátí. Vaše náhodné skutky laskavosti a dobré skutky přinesou do vašeho života dobré věci. Pokud uděláte něco špatného, bumerang vám jako kompenzaci přinese špatné výsledky. Takže ať pracujete pro cokoliv, budete za to odměněni. Sklízíte to, co zasejete. Pokračujte v šíření dobra do světa a budete odměněni.

 

"Každá osoba je odměněna podobným způsobem za to, čím přispěla." Ralph Waldo Emerson

 

 

9.     Zákon relativity

Zákon relativity je ten, který proslavil sám Einstein. Uvádí, že realita, jak ji známe, je relativní k osobě, která ji prožívá. Nikdo z nás nesdílí stejnou realitu. Ačkoli se mohou témata většinou překrývat, život pro vás je takový, jaký ho vidíte. To znamená, že si do jisté míry můžete vybrat svou realitu. Můžete si vybrat, čemu budete věřit, což zase utváří vaši realitu. Můžeme si vybrat, jakou moc dáme určitým situacím, okolnostem, myšlenkám a všemu, což nám také pomáhá formovat to, co se nám líbí. Mějte tento zákon na paměti při interakci s ostatními. Zdržte se hodnocení a kritiky. Nemůžeme vždy plně chápat realitu druhých, proto je nanejvýš důležité naslouchat objektivně.

 

10.  Zákon polarity

S existencí protikladů vzniká dualita. Náš vesmír je plný kontrastů, což je to, co dělá naši zkušenost zde tak barevnou. Kdyby neexistovalo teplo, nebyla by ani zima. Kdyby nebylo nic takového jako nahoře, nebylo by ani dole. Bez znalosti temnoty nemůžeme poznat světlo. Kdyby nebyl růst, nebyl by ani úpadek. Kdyby nebylo pozitiva, nebylo by ani negativa. Nemůžete mít jen jednu z těchto věcí, protože by to nedávalo smysl. To je princip duality, že k tomu, aby existovala fyzická realita, musí existovat protiváha.  Vše existuje v určitém spektru. Bez polarity by tento vesmír jednoduše nefungoval.

 

11.  Zákon rytmu

Jedenáctý zákon vesmíru říká, že vše má svůj „rytmus“. Můžeme to vidět v cyklických vzorcích všech věcí. Střídání ročních období, délka života každého živého tvora či fáze měsíce. Pochopit tento zákon znamená pochopit, že jedinou konstantou v životě je změna. Připoutanost k čemukoli způsobuje problémy, protože je to neúspěšné vnímání reality. Nic není stálé. Vše se nevyhnutelně přesune do další části svého cyklu a víceméně za sebou uzavře jednu kapitolu, aby se tak stalo.

 

„Nic se nezastaví - vše se rodí, roste, umírá - v okamžiku, kdy věc dosáhne svého vrcholu, začne klesat - zákon rytmu je v neustálém provozu.“ Kybalion

 
 

12.  Zákon pohlaví

Zákon genderu by mohl poskytnout vhled do debaty o pohlaví, kterou dnes ve společnosti vidíme. Říká, že všechny věci obsahují jak ženskou, tak mužskou energii. Abychom to pochopili, musíme opustit čistě lidské (a tedy omezené chápání) mužských a ženských energií a místo toho se na to podívat z neutrálnějšího, jin a jangového hlediska. Oba jsou rovnocenní a vyrovnaní. S jin sídlícím v jangu a jang v jinu. Energie sama o sobě je tekutá. Vždy se pohybuje a proudí. Což znamená, že množství, které uvnitř osoby nebo věci je, může a bude kolísat. Tento přirozený proces musíme ctít, místo abychom se mu bránili.

 Na závěr:

Pochopení a užívání vesmírných zákonů může vést k posunu v našem vnímání reality. Přijetím duchovních principů můžeme žít vědoměji, sladit se s pozitivními energiemi a pochopit náš životní účel. Když zákony používáme v každodenním životě, otevíráme se duchovnímu růstu a hlubšímu spojení s vesmírem.Autorka: MKB


foto:pixabay.com
 

 

 


     

Ženám

Ženám

Jaký je podle vás ideál pravé ženy, milé ženy? Má být stále upravená? Krásná? Milující? Oddaná? Chápající? Vystupující z davu? Úspěšná? Vše zvládající? Silná? Vášnivá? Jaké kvality právě vás činí pravou ženou s velkým Ž? Více

Duchovní krize

Duchovní krize

Krize duchovní povahy lidé často vnímají a označují jako krizi psychickou. Obvykle vnímají ztrátu smyslu a cíle. Člověku chybí něco, co nelze nahradit povýšením, zlepšením finanční situace ani novým vztahem. Více

Dokončete, co jste začali

Dokončete, co jste začali

Spousta lidí ráda začíná nové projekty. Když se do něčeho nového pustíme, je to vzrušující, jsme plní naděje, očekávání a cítíme se dobře. Více


Další články