Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Muž a žena v nás

foto: pixabay.com

Vždy tomu tak bylo, ale v současnosti jako by to bylo stále více potřebné. Učíme se vzájemné sounáležitosti, úctě a spolupráci v mezilidských vztazích, bez které daleko nedojdeme. Harmonický soukromý život a upevnění rodinných vztahů jsou obzvláště v této náročné době nadmíru důležité pro psychickou pohodu.

Všichni máme v sobě zakódovanou přirozenou potřebu lásky a vzájemného sdílení a souznění. Vstoupíme do vztahu, vytvoříme rodinu. Protože ale nejsme ve většině případů perfektní a jsme zkrátka stále „na cestě“, dříve či později vznikají v našich vztazích konflikty.

Pokud nejsme připraveni růst a vyvíjet se skrze vztah s druhým člověkem, často vztah předčasně opouštíme dříve, než se dostaneme k jádru toho, co máme pochopit sami o sobě. Právě naše nejbližší osoby jsou nám tím největším zrcadlem a my se od něj odvrátíme. Pokud jsme připraveni a rozhodnuti pro vztah udělat to nejlepší, setrváme a snažíme se co nejlépe zorientovat na „poli vztahu“. Naše snahy mohou i přes dobrou vůli někdy vzejít vniveč a ke konfliktu stejně dojde. Pravděpodobně se ve vzájemné komunikaci nesetkaly ty správné části našich osobností.

I když to tak na první pohled nevypadá, v každém z nás sídlí mužská i ženská energie, nezávisle na našem pohlaví. Jsou to dva opačné póly, které mají rozdílnou energii, ale navzájem se doplňují a jeden bez druhého nemůže nic vytvořit pořádně. Každý má svou funkci a nenahraditelnost. Ženská energie je v základu zaoblená, měkká, pasivní, emotivní a něžná. Obsahuje citlivost, vnímavost, intuici, plynutí. Mužská energie je naopak ostrá, pevná, akční, cílevědomá, rozhodná a aktivní. Toto jsou charakteristiky kultivovaného a nejvyššího projevu obou energií. Obě energie se také mohou projevovat destruktivně. V případě ženské energie ve formě lability, nestálosti, falešnosti nebo manipulace. V případě mužské energie jsou to projevy agrese, egoismu, despotismu a destrukce.

Abychom se cítili a jednali s ostatními v harmonii, měly by být tyto dva principy v souladu v první řadě uvnitř nás samých. Už zde nastává problém, když naše mužská a ženská část správně nespolupracuje nebo je nevědomě používáme v nesprávný čas na nesprávné akce. Pak žije uvnitř nás rozpor. Skrze krátké zklidnění, krátkou meditaci, můžeme s vnitřním mužem a ženou kdykoli komunikovat. Zavřete oči a nalaďte se postupně na svou vnitřní ženu a muže. Pozorujte je, jak se tváří a co „uvnitř“ dělají. Jsou spokojeni? Jak se chovají? Používají svou přirozenou energii kladně nebo záporně? Je jeden z nich potlačen? Komunikují spolu? Nebo se vůbec nevidí a nespolupracují? Dejte každému z nich pozornost, uznání a péči tak, aby se postupně navrátili ke své nejlepší verzi a schopnostem, a aby začali spolu fungovat jako celek, ve kterém se navzájem harmonicky doplňují a vnímají se jako milující pár.

Obě energie uvnitř nás jsou si rovny a jsou jedinečné. Obě potřebují svou pozornost, svůj prostor, svou seberealizaci, svůj pořádek. Až poté můžeme vnímat vzácnost a rovnocennost mužské a ženské energie i ve vztazích s ostatními a správně ji uchopit. Cílem je se navzájem obohacovat a ne spolu bojovat a přetahovat se o vlastní pravdy. To je vyčerpávající cesta bez velkého tvoření. A právě tvorba je cestou.

Když přijde vnitřní konflikt, zastavme se na chvíli a zapátrejme ve svém nitru. Pokud námi zmítají emoce, požádejme o pomoc a podporu svého vnitřního muže. Pokud jsme pod vlivem agrese, obraťme se naopak k vnitřní ženě a hledejme u ní něhu a klid. Konflikty vnější vznikají z konfliktů vnitřních. Mnohé vůbec nenastanou, pokud se nám podaří nalézt řešení a rovnováhu vlastní prací uvnitř sebe sama. Toto vyžaduje moudrý přístup a převzetí zodpovědnosti za vše ve svém životě. Začněme u sebe a nezaměstnávejme tolik okolí skrze které se stejně opět dostáváme k sobě a své nepohodě. Pokud se nám podaří používat obě polarity vědomě, změní se velmi i naše vztahy.

Vždy můžeme při hádce reagovat rychle, z pozice nižších instinktů, z pozice ega. Naše ego bude krátkodobě uspokojeno a brzy si vytvoří další podobnou situaci, aby se opět posílilo. Daleko se ale tak pravděpodobně na naší cestě k harmonickému a šťastnému vztahu nedostaneme. Vnějšímu konfliktu se dá také předejít. A to právě vnímáním obou složek energií a jejich zákonitostí. Základem je, že ke konfliktu dochází, pokud se setkají dvě mužské nebo dvě ženské polarity současně a projeví svou slabou část. Když se setkají dvě mužské energie a projeví své slabé místo, dojde k boji. Když se setkají dvě ženské energie a projeví své slabé místo, dojde s největší pravděpodobností k výčitkám a vyhroceným dramatickým emocím. V praxi to znamená, že pokud partner přijde rozzlobený, partnerka nechá projevit svou vnitřní ženu a nabídne svou něhu, klid a pochopení. Nenechá svého vnitřního muže, aby například začal partnerovi hlásat o tom, co vše měl udělat jinak. Pokud partner prožívá nějaké hluboké emoce a je citově rozhozený, pak je kontraproduktivní nechat vstoupit do společného pole další vnitřní ženu s dalším mořem emocí, ve kterých se společně utopí. Lepší bude nechat vystoupit vnitřního muže, který partnerovi ženy nabídne oporu a pevný a jasný vhled. A naopak. Nikdy tak nedojde ke konfliktu.

Ženské a mužské energie se mohou navzájem setkávat v absolutní harmonii a úchvatně spolutvořit, pokud jsou zdravě projeveny. Dvojitá ženská energie násobí sounáležitost a empatii, zatímco dvojitá mužská energie násobí tvorbu a sílu prosazení se.

Máte vůli k opravdové tvorbě?

Autorka: LV

foto:pixabay.com

     

Nový cíl

Nový cíl

Nacházíme se ve velmi specifické době plné nenávratných změn. Míříme do zbrusu nové éry, která přinese nové životní podmínky a nové okolnosti. Více než kdy předtím zažívá mnoho lidí pocit, že se jim navyklé situace a procesy vymykají z rukou, že stagnují nebo dokonce couvají, vzdávají se a neví kudy kamVíce

Negativní myšlenky

Negativní myšlenky

Negativní myšlenky se u některých lidí vyskytují více než u druhých. Je to dáno vnitřním nastavením člověka, výchovou v rodině, ve škole a prostředím, ve kterém se pohybuje. Černé myšlenky mohou vyvolávat i negativní zkušenosti a zážitky z minulosti. Minulé chyby, prohry, křivdy, bolesti, ztráty a zklamání mohou v člověku vyvolávat pocity viny, zlosti, zlobu a nenávist. Více

Anděl-posel-zvěstovatel

Anděl-posel-zvěstovatel

Každý člověk má kolem sebe větší či menší podpůrný systém andělů, kteří ho chrání, směrují a pomáhají mu. Měli bychom pochopit, že tu nejsme sami a máme podporu k dispozici. Důležitou podmínkou, jak této podpory využít, je věřit, že andělé existují, a chtít se napojit na tuto pozitivní energii. Podle učení kabaly je zde více pozitivní energie andělů než opozitních sil. Ti, kdo dělají správné věci, mají vždy podpůrný systém na dosah. Více


Další články