Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Obchodní podmínky společnosti ASTROCENTRUM s.r.o

obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) elektronického obchodu společnosti ASTROCENTRUM s.r.o. se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1, IČ: 27135365, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v oddíle C, vložce 98919 (dále jen „prodávající“).

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na adrese www.horoskopy-online.cz (dále jen „webová stránka“). Přiměřeně se VOP uplatní i pro ty uživatele webových stránek, kteří využívají služeb prodávajícího.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (e-mail) a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto VOP).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webové stránce.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, s výjimkou nákladů spojených s balením a dodáním zboží. Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou v každé kupní smlouvě specifikovány samostatně. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku kupujícího.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Veškeré zboží, s výjimkou horoskopů, je dodáváno pouze v České republice.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží a jeho množství (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po přijetí objednávky toto přijetí kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). V případě, že kupující svou objednávku dodatečně nepotvrdí ve lhůtě jednoho (1) týdne od zaslání žádosti prodávajícím, není prodávající povinen doručit zboží kupujícímu a prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím objednávky (její akceptací), což prodávající potvrdí kupujícímu informativním e-mailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si nese každá ze smluvních stran samostatně. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky).

3.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně VOP).

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti
 • na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • online platebními metodami:

◦                    MojePlatba Komerční banky;

◦                    ePlatba pro eKonto poskytovaná Raiffeisenbank, a.s.;

◦                    mPeníze poskytovaná mBank;

◦                    GE Money Bank;

◦                    Fio Banky;

◦                    ČSOB/Era;

◦                    Česká Spořitelna;

 • standardním bankovním převodem;
 • platbou pomocí platebních karet Visa a MasterCard, prostřednictvím platební brány GoPay.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Ceník poštovného najdete zde: poštovné 

4.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.7. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a bude mu doručena v písemné podobě společně s objednaným zbožím, nebo v elektronické formě na email kupujícího v případě dodání zboží za využití elektronických prostředků.

4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Opakované platby u předplatného

5.1. Při platbě předplatného (PREMIUM registrace) může kupující na platební bráně GoPay založit opakovanou platbu předplatného.

5.2. Týden před ukončením období, na které je předplatné zaplaceno, obdrží kupující (registrovaný zákazník) od společnosti ASTROCENTRUM oznámení, že jeho předplatné bude končit a zároveň bude ve zprávě uvedena i částka předplatného na další období. Pokud registrovaný zákazník opakovanou platbu nezruší, bude automaticky provedena.

5.3. Kupující (registrovaný zákazník) může opakovanou platbu kdykoliv zrušit a stornovat.

5.4. Opakovaná platba předplatného je založena na platební bráně GoPay, kde jsou uloženy platební údaje. Společnost GoPay nakládá s platebními údaji platební karty kupujícího (registrovaného zákazníka) podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru). 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy (i) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, (ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (iii) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že v souladu se shora uvedeným § 1837 občanského zákoníku, nemá právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy na dodání horoskopu, neboť jde o zboží, jež bylo upraveno pro jeho osobu (na základě údajů zadaných kupujícím v objednávce).

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Kupující může k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný na webové stránce prodávajícího. Využije-li kupující právo odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Oznámení o odstoupení může kupující zaslat buďto na email: info@astrocentrum.cz nebo písemně na adresu sídla prodávajícího (společnosti ASTROCENTRUM s.r.o.): Jáchymova 63/3, 110 00, Praha 1. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu přijetí odstoupení od smlouvy.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle prodávajícímu na adresu jeho sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

6.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 VOP je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

6.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Kupující bere na vědomí, že v případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující si je též vědom povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo ve smyslu § 1834 občanského zákoníku.

6.7. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Přeprava a dodání zboží

7.1. Způsob doručení zboží je určen kupujícím prostřednictvím objednávkového formuláře na webové stránce prodávajícího.

7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Poruší-li kupující povinnost převzít zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nároky prodávajícího z náhrady škody nejsou odstoupením od smlouvy dotčeny.

7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

8. Odpovědnost za vady, záruka

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí těmito VOP a v případech, které neupravují, pak příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku).

8.2. Reklamační řád je uveden v čl. 9 těchto VOP.

8.3. Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) s uvedením všech údajů požadovaných zákonem (zejména název zboží, délka záruky, cena, množství apod.).

8.4. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Nebrání-li tomu povaha věci, lze takové potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

8.5. Kupující je povinen zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Kupující zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.

8.6. Práva z vadného plnění se nevztahují na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v případně přiloženém návodu k použití): (i) mechanickým poškozením zboží, (ii) elektrickým přepětím, (iii) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, (iv) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, (v) poškozením v důsledku nadměrného zatěžování nebo používání v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití nebo všeobecnými zásadami bezpečného chování a manipulování s předměty, (vi) provedením nekvalifikovaného zásahu, (vii) v důsledku úpravy zboží provedené kupujícím, vznikla-li vada v důsledku této úpravy, a (viii) poškození v důsledku působení přírodních živlů nebo vyšší mocí.

8.7. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (faktuře). Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z titulu odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Při prodeji zboží kupujícímu, který není spotřebitelem, je délka záruční doby vyznačena na záručním listě (faktuře).

 

9. Reklamace

9.1. Reklamace je jednostranným právním jednáním, kterým kupující označí vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje. Se zbožím je kupující povinen odeslat kopii nákupního dokladu (faktura) nebo jakkoliv jinak prokázat oprávnění k uplatnění reklamace (zakoupení daného zboží u prodávajícího). Kupující má právo zboží reklamovat buďto osobně v sídle prodávajícího (v úředních hodinách) nebo písemně na adrese sídla prodávajícího. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.2. Kupující má nárok na bezplatné provedení reklamace. Nebude-li reklamace uznána, může se prodávající s kupujícím dohodnout na opravě; v takovém případě budou kupujícímu účtovány veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude dohodnuta předem mezi prodávajícím a kupujícím. Zboží bude kupujícímu vydáno zpět až po zaplacení nákladů dle předchozí věty.

9.3. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

9.4. Požádá-li kupující po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady.

9.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo: a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, b) na odstranění vady opravou věci, c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle odst. 8.6. těchto VOP níže.

9.6. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

9.7. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

 

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

10.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv prodávajícího a jeho ostatních zákazníků a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a ochrany oprávněných zájmů prodávajícího (uplatnění práv ze smlouvy v soudním řízení apod.). Smlouva není přístupná třetím nezúčastněným soukromým subjektům. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.  Tyto VOP jsou k dispozici na webové stránce prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

10.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Zásady ochrany osobních údajů a informace pro subjekty údajů jsou k dispozici na webové stránce prodávajícího.

11.2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12. Doručování

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

12.2. Zpráva je doručena:

 • v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
 • v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
 • v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl;
 • v případě doručování do datové schránky okamžikem přihlášení adresátem do datové schránky. Nepřihlásí-li se adresát do datové schránky ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy byla zpráva dodána do datové schránky, považuje se zpráva za doručenou posledním dnem této lhůty.

 

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Prodávající je oprávněn VOP v přiměřeném rozsahu změnit. Změna VOP bude oznámena vložením nového znění VOP na webové stránce prodávajícího. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím se řídí zněním VOP platným ke dni jejího uzavření. Je-li předmětem smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím opakované plnění stejného druhu, má kupující právo změny odmítnout do 30 dnů od jejich zveřejnění na webové stránce a může z tohoto důvodu smlouvu písemně vypovědět ve 2 měsíční výpovědní lhůtě, jež počne běžet ode dne doručení výpovědi prodávajícímu.

13.2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

13.3. Tyto VOP, jakož i kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem.

13.4. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: ASTROCENTRUM s.r.o, Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1. Adresa elektronické pošty: info@astrocentrum.cz, telefon: +420 606 721 916.

13.5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2018

 

V Praze dne 1.4.2018