Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Karma

foto:pixabay.com

„Kdo seje vítr, sklízí bouři.“ přísloví

Slovo karma se obvykle překládá jako čin. Označuje zákon příčiny a následku. Tedy co člověk zaseje, to také sklidí. Zákon karmy nám říká, že žádný dluh nezůstane nezaplacen. Dokonalý vesmírný účetní systém eviduje všechny naše činy a má přesnou evidenci o vztahu „má dáti – dal“.

Člověk ve svém životě čelí následkům svých minulých činů a zároveň si každodenně vytváří novou karmu, svou budoucnost.

"Když opravdu pochopíte karmu, pak si uvědomíte, že jste zodpovědní za všechno ve svém životě." Keanu Reeves

 

Chcete-li mít lepší budoucnost, pak usilujte o správnou volbu

V každém okamžiku svého života se můžeme rozhodnout, co uděláme. Některá rozhodnutí jsou vědomá, jiná jsou výsledkem naučeného chování. V mnoha oblastech svého života ani nepřemýšlíme o jiném způsobu volby, jedeme tzv. na autopilota. Příkladem může být každodenní ráno pracovního dne. Někteří lidé stále vstávají ve stejnou dobu, po ranní hygieně spěchají do práce, jedou stejnou cestou autobusem, splní uložené úkoly, jdou na oběd do firemní jídelny, po práci jedou znovu domů autobusem a večer tráví u TV. Většinu aktivit lidé dělají automaticky, předvídatelným způsobem. Vůbec nepřemýšlí, že by něco mohli udělat jinak.

V momentě, kdy člověk začne přemýšlet o svém životě, začne se ptát, co by mohl udělat jinak, dává si pozor na to, co říká a jak jedná, pak se stává vědomým a je na cestě ke spokojenějšímu životu.

Když si uvědomíte, že vaši budoucnost tvoří rozhodnutí, která činíte nyní, pak budete usilovat o vědomé rozhodování. Budete přemýšlet o následcích svých rozhodnutí pro sebe a pro lidi kolem vás. Chcete-li mít lepší budoucí karmu a spokojenější život, pak bude třeba chovat se zodpovědně. Myslete při rozhodování na blaho dalších lidí a zasévejte semínka lásky, laskavosti, radosti a bohatství.

„Uvědomte si, že vše souvisí se vším.“ Leonardo da Vinci


Minulá karma a vliv na naši současnost

Minulá karma se obvykle projevuje jako opakující se události a naučené vzorce chování, kterým se říká karmické cykly. Když je člověk v karmickém cyklu, stále přitahuje podobné situace a podobné typy lidí. Karmické cykly jsou příležitosti, které se před námi objevují, aby nám pomohly projít životními zkouškami, zvládnout životní lekce a nakonec se zlepšit.

Opakující se bolestivé partnerské vztahy a rozchody mohou být příkladem karmického cyklu. Děje se to proto, že lidé nedokáží naslouchat své intuici, která jim říká, že ve vztahu není něco v pořádku. V karmickém cyklu se ocitnete v úplně stejných vztahových vzorcích, dokud se nerozhodnete chovat se jinak a ze vztahu dobrovolně odejít.

Karmické cykly mohou být i generační a rodinné. Viděla jsem u svých klientek, že opakovaly chyby svých matek a babiček a přitahovaly nezodpovědné partnery, kteří je opustili, nebo zůstávaly v toxických vztazích příliš dlouho. Někdy je člověk vystavován zkoušce, ve které selže, a teprve syn/dcera nebo vnuk/vnučka se zachovají jinak a prolomí rodinný karmický kruh.

Pokud žena netoleruje manželovo hrubé chování, pak učí svou dceru, aby takové chování také netolerovala a tím prolomuje karmický cyklus pro ni.

 

Jak prolomit karmický cyklus

Karmické cykly můžeme ukončit sami a dobrovolně, pokud je rozpoznáme. Pokud cyklus neporušíme, bude se stále opakovat a přinášet nám do života nepříjemnosti, překážky a často i utrpení.

Rozpoznat karmický cyklus je prvním krokem k jeho porušení. Obvykle člověk musí udělat pravý opak toho, co by udělal běžně. Měl by zůstat, když by jinak odešel, nebo odejít, když by normálně zůstával. Měl by mlčet, i když by jinak křičel. Měl by mluvit pravdu, i když by jinak lhal. Jít proti své přirozenosti, udělat jinou volbu často stačí k tomu, aby člověk prolomil karmický cyklus a osvobodil sám sebe a možná i svou rodinu, děti a děti jejich dětí. Jen plné porozumění vede k uzdravení a vnitřní transformaci.

Karmické cykly se nám snaží pomoci růst, vyvíjet se a dosáhnout moudrosti. Pokud to pochopíme, uděláme jinou volbu, můžeme se stát tím člověkem, kterým jsme se měli stát. Přerušení karmického cyklu může zcela změnit náš život a zlepšit naše vztahy, práci, finanční situaci a zdraví.

 

Transcendence karmy

Duchovně vyspělejší jedinci se mohou dobrovolně rozhodnout překročit svoji karmu a stát se na ní nezávislí. Karmu lze rozpoznat v opakujících se událostech nebo ve strachu. Pokud se člověk postaví svému strachu, prožívá ho a znovu zakouší, potom mění svou karmu. Je to jako s praním špinavého prádla, kde je hodně skvrn. Pokaždé když prádlo znovu a znovu vyperete, odstraníte nějakou další skvrnu. Pokud si člověk uvědomuje karmické projevy a mění je, pak se stává vědomým spolutvůrcem své lepší reality.

 

Na závěr kabalistický příběh:

Přijde student ke svému učiteli a ptá se ho: „Řekni mi, existuje na tomto světě spravedlnost? Učitel odpoví: „Zítra jdi na náměstí a pozoruj, co se tam děje. Pak se vrať a poděl se o to se mnou.“ Další den se tedy student vydá do města a najde si diskrétní místo, kde bude sledovat dění. Vidí muže, jak jde k jedné z laviček. Muž zasune svůj kufřík pod lavičku, sedne si a otevře noviny. Když muž zahlédne přítele, vyskočí z lavičky a připojí se k němu. Zanechá za sebou noviny i kufřík. O chvíli později přichází další muž. Sedne si na stejnou lavičku, spatří kufřík a otevře ho. Oči se mu rozšíří, když vidí, že je plný peněz. Rozhlédne se kolem sebe, nikoho nevidí, vezme kufřík a utíká pryč. Přichází třetí muž a sedne si na lavičku. V tom se objeví první muž a hledá kufřík. Ptá se třetího muže: „Co jsi udělal s mým kufříkem? Kde jsou mé peníze?“ Třetí muž odpovídá, že žádný kufřík neviděl, o penězích nic neví. Hádka se brzy změní v boj. První muž zmlátí třetího nešťastlivce, ale přesto se nic nedozví o ztracených penězích. Ten večer se student vrátí ke svému učiteli a vypráví mu, co pozoroval. „Tak co si o tom myslíš?“ ptá se učitel. Student odpoví: „Z toho, co jsem viděl, mohu jen usoudit, že nic takového jako spravedlnost neexistuje.“ „Máš oči, ale nevidíš!“ říká jeho učitel. „Ve svém posledním životě byli první a druhý muž obchodními partnery a první muž ukradl peníze druhému muži. Teprve nyní druhý muž získává zpět to, co mu bylo odebráno.“ „Dobře,“ řekl student. „Ale co ten třetí muž? Proč toho zmlátil?“ Učitel odpověděl: „Když tito dva partneři šli k soudu, aby urovnali svůj spor, třetí muž byl soudce, který se nespravedlivě postavil na stranu prvního muže.“ (převzato z knihy Karen Berg, …To Be Continued…).

Tento příběh poukazuje na hlubší pravdu. I když spravedlnost nemusí být bezprostřední nebo zřejmá, zvítězí. Karma, rovnováha mezi našimi činy a jejich důsledky, musí být naplněna. Kdybychom žili s plnou znalostí reinkarnace a karmy, začali bychom si více uvědomovat význam svých činů a neměli bychom pocit oběti v chaotickém světě. Život by dával mnohem větší smysl a byl by naplňující.

Autorka: MKB

foto:pixabay.com

 


     

Kdo jste, když jste sami?

Kdo jste, když jste sami?

Když člověk tráví hodně času s druhými lidmi, snadno může zapomenout, kdo opravdu je. Druzí nás ovlivňují často více, než jsme schopni připustit. Ovlivňují naše názory, chování a činy. Více

Jak se chránit před negativitou

Jak se chránit před negativitou

Ať už si to lidé uvědomují, či nikoliv, každý z nás je pod neustálým útokem negativních sil. Pokud nejsme dostatečně chráněni, pak se negativita projevuje ztrátami, překážkami, nepříjemnostmi, smůlou, neúspěchem, nehodami či nemocí. Více

Smysl života

Smysl života

Jak odhalit smysl života. Chce to trochu úsilí odkrýt to, k čemu jste byli slepí. Více


Další články