Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Pýcha a pokora

foto: pixabay.com

Říká se, že pýcha je matkou moudrosti. Přijde k tobě a naučí tě být pokorným skrze pády, které z pýchy pramení.

Zažili jste někdy podobný pád? Připustili jste si, že se vás dotkla velká učitelka Pýcha? Jak se rozpozná, že se zmítáte v jejím vlivu? Pýcha se projevuje nevůlí učit se a nezájmem o spolupráci s druhými. Její přítomnost je mnohdy zcela neviditelná. Pracuje v nás tak záludně, že si ji často ani my sami nevšimneme.

Pyšný člověk v sobě vytěsňuje ty osobnostní stránky, které mu nejsou vhod. Není ochoten vnímat skutečnost takovou, jaká je. Udržuje si iluze o sobě samém. Neodvažuje se pohlédnout na sebe pravdivě. Chce mít život zcela pod kontrolou a řídit si ho sám podle toho, co považuje za nejlepší. Nerad zabředává do situací příliš hluboko, protože se z nich nemíní doopravdy učit. Je pro něj jednodušší se snažit o to, aby ostatní přijali jeho myšlení a jeho vlastní představu. Dlouze hovoří o tom, co vše by se mělo, ale nechce měnit sebe. Zato chce měnit okolí. Pyšným lidem je blízká kritika a odsuzování, ať už hlasité nebo tiché. Posuzují zpravidla vše kolem sebe očima a příliš plýtvají slovy. Opomínají procítit nejdříve srdcem a až poté ventilovat své pocity navenek ve formě jasného vyjádření. Naslouchají málo svému podvědomí a neslyší ani to, oč ho žádá. Své jednání si vždy velmi rychle ospravedlní před ostatními i sami před sebou.

Opakem pýchy je stav pokory. Kdo je schopen stavu pokory, ten umí prociťovat i přijímat příjemné i nepříjemné, snaží se nalézat řešení a dělat změny primárně na své půdě, ve svém vnímání a jednání. Nebojí se pracovat na svém nitru, měnit svůj život, své postoje a zvyky. Umí měnit sebe a nenutí do změny druhé. Změnu u druhých často přirozeně podněcuje změnou svého nastavení a vyzařování.

Každý z nás se dříve nebo později dostává do chvíle, kdy je skrze životní události s tématem pýchy a pokory konfrontován. Snad proto, že i pýcha je lidská, i když tolik nesympatická. Jak jste na tom vy osobně? Vaše úroveň zvládnutí tohoto tématu je znatelná ve vašem běžném životě. Zaměřte se na všechny své činy a životní události, se kterými nesouhlasíte a pociťuje k nim odpor nebo jinou negativní emoci. Jasně můžete vidět, co vše svým jednáním podněcujete a živíte.

Projev pokory znamená schopnost uznání každého vašeho i cizího činu jako učební lekce. Vše vede k nějakému pochopení a může vést k vylepšení a rozvinutí plného potenciálu každého z nás. Když jste pokorní, umíme se při konfrontaci s jakoukoli situací venku nejdříve obrátit sami k sobě a zkoumat vlastní nastavení a postoj. Nesoudíte, nekritizujete, zdržujete se nenávisti a útoku. Umožňujete ostatním vlastní poznání a vlastní cestu. Soustředíte se na svou osobní pozitivní proměnu nezávisle na okolí. Svou vlastní proměnou ovlivňujete přirozeně i své okolí bez toho, aniž byste pyšně vyjadřovali svou nevolí, že víte, co je pro ostatní dobré.

Pokorný člověk zná své přednosti i omezení, své klady i zápory, umí pravdivě reflektovat svůj život, své jednání a své hranice. Je si vědom toho, že dokáže jak dobré věci, tak i horší. Je si vědom svých nálad, pocitů, zranění, pudů, potřeb a všech nedokonalostí a nebojí se s tímto vědomím vystupovat. Takový člověk může být opravdu prospěšný sobě a svému okolí.

Autorka: LV

foto:unsplash.com

 

Mohlo by vás zajímat:

Osobní horoskop


     

Spolupráce a komunita

Spolupráce a komunita

Jak by asi svět vypadal, kdyby neexistovala spolupráce? Byl by plný osamělých lidí, kteří pracují ze všech sil a nevytvoří toho mnoho. Celá lidská kultura je na vzájemném propojení a spolupráci založená. Vypadá to, že nadcházející časy budou o vzájemné spolupráci a pomoci více, než si v současnosti uvědomujeme.  Více

Ignorace pocitů

Ignorace pocitů

Jak se říká, jedinou jistotou v životě je neustálá změna. I nálady jsou tu od toho, aby se mohly měnit. Proto nemá smysl se zuby nehty snažit o udržení nálady na stejné úrovni. Můžeme ale pro svou pohodu pochopit něco, co celý proces propadů nálady promění. Více

Lítost

Lítost

Při konzultacích se mi klienti často svěřují, že mají výčitky, že před lety mohli něco udělat, ale neudělali to. Nebo naopak udělali něco, čeho litují dodnes. Více


Další články