Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Cesta krásy

foto: pixabay.com

Jak pěkně zní „kráčet cestou krásy“. Většina z nás si jistě přeje po takové cestě denně kráčet. Pokud máme štěstí a jsme kráse otevřeni, přijdeme na to, jak takovou cestu nalézt a nadšeně se po ní rozběhneme. Tak snadno se ale mnozí z nás vzdají svého původního niterného přání, svého přesvědčení, vzdají se sami sebe, a z této cesty se nechají svést. Kráčením po cestě krásy je míněno vědomé vnímání krásy uvnitř sebe a všude kolem sebe, soustředění pozornosti na ni a následné generování další krásy.

Všem nám je dána schopnost vnímat krásu, a dokonce je nám dána volba ji šířit nakolik jen chceme. Podléháme ovšem lehce okolním vlivům a naši pozornost upoutávají méně krásné události, na které obratem často silně emotivně reagujeme a upneme na ně nekontrolovaně naši pozornost. V ten moment jsme lapeni do spárů dramatu nesoucího nízké vibrace. V tu chvíli přestáváme vidět krásu a začínáme vidět zcela odlišně.

Volba, jakým způsobem se rozhodneme ve svém životě vidět, je ovšem neustále přítomna a trpělivě čeká, až ji znovu uchopíme. Také krása zůstává v pozadí neustále přítomna a my se můžeme kdykoli rozhodnout ji znovu spatřit. Neopustila nás, to my jsme opustili ji.

Šíření krásy spočívá v umění ji přinášet do každé situace, ve které se ocitáme. Do situací, které přestávají být krásné, můžeme vlastním přičiněním skrze své chování a svou reakci vnést pozitivní vibrace. Stáváme se tak vědomými tvůrci, a podílíme se na jejím zlepšení.

Vytváříte vědomě krásu ve svém životě? Všímejte si krásných věcí, které bydlí ve vašem nitru a které dokážete spatřit na ostatních lidech. Pro velké výsledky postačí i maličkosti. Zastavte se a pozorujte dokonalost stromu, krásu květiny, upřímnou radost dětí, vlídnost paní v obchodě. V jakékoli situaci nalezněte nějakou krásu, i když se zrovna vztekáte nebo jste znepokojeni. Nehledejte, proč to nejde, hledejte, proč ano. Pak se sama před vámi zjeví. Navýšíte tak svou vlastní frekvenci, vlastní vibraci, vlastní energii a upevníte vlastní zdraví a vnitřní pohodu. Negativní vlivy ega mohou namítat, že to zrovna teď nejde. I na to jsme obdrželi pomůcku. Smích. Nalezněte cokoli, co vás bezpečně rozesměje. Jděte mu naproti. Smích nás vrací do přítomnému okamžiku a nedovolí nám utéct k myšlenkám z minulosti či obavám z budoucnosti. Vrací nás do dětské lehkosti. Pomáhá nám se od nepříjemné události oddálit a přestat se s ní fyzicky a mentálně ztotožňovat. V tu chvíli vytváříme prostor pro zázračný obrat.

Energie lásky, krásy, harmonie a víry přitahuje vždy dobré a pozitivní děje. Stejně jako strach či bezmoc přitahuje opačné. Jsme vysílačem i přijímačem. Na co myslíte, to přitahujete. Připomeňte si to každé ráno. Jsme vědomými tvůrci své vlastní reality. Jsme zcela zodpovědní za svou energii i za děje v našem životě. Pro výmluvy není prostor. Buďme proto bdělí.

To, jaký prožíváme čas, záleží na nás samých. Každodenně jsme podrobeni zkoušce zodpovědnosti a disciplíny týkající se naší vnitřní volby. Jaký je váš dnešní záměr? Plynout a tvořit v lásce, harmonii, zdraví a bezpečí? Potom je třeba se tomuto záměru plně odevzdat, znovu se k němu neúnavně vracet a nenechat se stáhnout podvědomým strachem a domněnkami. Pokud naše myšlenky, slova a osobní vyzařování jasně hovoří o zdraví, síle, bezpečí a lásce a není v nás místo pro pochybnost, poté se zdravím, silou, klidem a láskou stáváme. Jednoduše se ocitáme ve vibrační frekvenci, která není v souladu s jakoukoli nemocí, bezmocí, strachem a negativními událostmi.

Zažíváme to, na co myslíme a co říkáme. Stáváme se tím. Proto bedlivě zvažujme, do jaké komunikace a hypotéz vstoupíme a kterých se naopak nezúčastníme. V mysli a slovu se ukrývá obrovská síla. Pomocí našich myšlenek a slov si zhmotňujeme pomalu ale jistě to, co je v kompatibilitě s jejich energií. Díky tomu tvoříme své největší životní dílo. Naši vlastní životní cestu. Může to být právě cesta krásy. Každou minutu kolem sebe tvoříme pole energie a toto pole má přímý vliv na naši osobní realitu. I dnes je v nabídce pole lásky, pole strachu, pole zdraví, pole nemoci, pole bez-moci, pole pomoci. Cokoli si budeme přát.

Autorka: LV

foto:pixabay.com

     

Deník

Deník

Jsem velký zastánce psaní deníku. Psaní je způsob, jak získat hlubší pochopení sebe sama a svého vývoje. Je to důležitý zdroj sebepoznání. Znám mnoho lidí, kteří se psaní deníku brání. S deníkem obvykle skončili ve svých pubertálních letech, kdy si psali o svých prvních láskách. Více

Čakry

Čakry

Dle východní filozofie k našemu tělu složeného z masa a kostí náleží také okem nespatřitelná energetická pole, zvané čakry. Více

Čemu věříme, to vidíme

Čemu věříme, to vidíme

Pokud se zeptáte více lidí, aby popsali nějakou událost, např. dopravní nehodu, dostane se vám několika různých a často i protichůdných verzí. Jak je to možné? Více


Další články