Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Rok kovového Buvola 2021

foto: pixabay.com

Zatímco západní astrologie pracuje se znameními Berana, Býka, Blížence, Raka, Lva, Panny, Vah, Štíra, Střelce, Kozoroha, Vodnáře a Ryb a se čtyřmi živly ohně, země, vzduchu a vody, čínská astrologie pracuje se soustavou zvířat Krysy, Buvola, Tygra, Zajíce, Draka, Hada, Koně, Kozy, Opice, Kohouta, Psa a Vepře a s celkem pěti živly ohně, země, vody, dřeva a kovu. Letošní rok 2021 je mytologicky spojován s kovovým Buvolem. Je spojen s jinovou energií a se zemí. Kovový Buvol bude vládnout od 12. února 2021 do 31. ledna 2022.

Buvol je Číňany uctívám pro svou sílu, houževnatost, ctižádostivost, pevnou vůli a vytrvalost. Přisuzuje se mu spolehlivost, trpělivost, pracovitost, smysl pro řád a zodpovědnost, inteligence a zaměření na materiální svět. Umí se spoléhat sám na sebe. Je poctivý a má pevné morální zásady, které také žije. Přijímá odpovědnost sám za sebe a je aktivní. Právě tyto charakteristiky bychom měli všichni letos rozvíjet, pokud chceme plynout s letošní energií. Nebude podporována pasivita a držení se starých energií, forem a přístupů. Stejně tak spoléhání se na to, že se něco stane samo nebo přijde pomoc zvenčí, nebude fungovat. Manipulace, mocenské hry a parazitování na práci a energii druhých nikomu už neprojde hladce. Vhodným krokem bude přestat vědomě lpět na všem starém, co viditelně drhne, a otevřít se novému. Nejít proti proudu, ale plynout s ním.

Energie kovového Buvola mohou s sebou přinést tvrdost a neoblomnost. Ve vzduchu bude cítit mentální i emocionální napětí, proto bude dobré, abychom ho každý na osobní úrovni usměrňovali. Kovový Býk přinese spoustu nových informací a rozhýbe zablokované situace a nastavení. Přináší impuls k velkým změnám spojeným s nepokoji. Bude sílit potřeba vytvářet nové skupiny stejně smýšlejících lidí a zároveň může sílit netolerance mezi rozdílnými skupinami. Vznikne spousta nových kontaktů mezi lidmi, převážně však na digitální úrovni.

Buvol je velice silný a schopný, je ale také tvrdohlavý a přesvědčený o své pravdě. Není pružný ani přizpůsobivý. Chybí mu tolerance a dokáže být velmi přísný. Rok kovového Buvola bude plný tvrdé práce a omezení. Snahy o tradicionalistický přístup se budou třít se snahami o nastolení nové společnosti postavené na větší svobodě.  Po celém světě poroste napětí. Nadále bude stagnovat ekonomika a setkáme se pravděpodobně s mnoha protesty. Prosperovat budou profese spojené s moderními technologiemi a internetem a také s průzkumem vesmíru. Dále také oblast prodeje a nákupu nemovitostí, prodej a rozvoj pozemků a těžba vzácných kovů.

Kdo věří ve své schopnosti, je flexibilní, stojí ve svém středu a nebojí se tvrdé práce a vlastní kreativity, tomu se bude dařit. Bude třeba se opřít o vlastní pevnou vůli a rozhodnost. Vyplatí se trpělivost a dodržování aktuálně platných pravidel. Na překážku může být hněv, necitlivost, ješitnost a egoismus. Co nestojí na pevných základech, to se velmi rychle rozpadne, ať už se bude jednat o nefunkční mezilidské a obchodní vztahy nebo nefunkční systémy ve společnosti. I když se mnohé bude rozpadat, paralelně bude jiné nové vznikat. Letos je ideální doba pro nové začátky v podnikání i pro upevnění stávajících funkčních vztahů a jejich posunutí na vyšší úroveň. Právě letos přijdou mnohým lidem do života nové příležitosti, které velmi viditelně promění jejich životy. Příležitostí bude mnoho, bez vlastního přičinění ale neobdržíme mnoho.

Velmi důležitá bude péče o zdraví našeho fyzického těla, mysli i duše. V letošním roce mohou být oslabeny naše dýchací cesty a kůže, ledviny, reprodukční orgány a močový měchýř. Těmto částem těla proto věnujme zvýšenou péči. Nejen v zimním období bychom měli letos konzumovat pravidelně teplou stravu. Energii nám dodá červená a žlutá barva, ať už v podobě oděvu, předmětů umístěných v prostoru kolem nás nebo třeba v podobě zvýšeného přísunu ovoce a zeleniny této barvy. Zrozencům znamení Buvola může být nápomocna energie zeleného jadeitu. Všem ostatním znamením je pak doporučeno umístit do svých prostor kulatý čirý křišťál nebo ho nosit stále u sebe. Všem se povede tím lépe, čím více budou schopni odpustit ostatním staré křivdy a konflikty a také opustit své pocity viny za minulé činy. Je čas obrátit list a začít znovu. V průběhu celého roku bude velmi důležité vědomé uzemňování, tj. pravidelný pobyt v přírodě, v létě chůze bosky, pobyt u vody a v lese.

Na zrozence znamení Krysy (ročník 1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) čeká úspěšný pracovní rok, nové přátelé i nové osudové vztahy. Krysy by měly odložit své pochyby a směle postupovat kupředu. Míra úspěchu bude záležet na jejich schopnosti nejít do extrému, zvažování každého kroku bděle a rozumně, bez velkých emocí. K případným investicím a nákupům by měli přistupovat se zodpovědností a opatrností. Krysy budou mít dost síly a vůle budovat nové základy na poli osobním i pracovním, měly by si najít také čas na pravidelný odpočinek, aby netrpěli přepracováním.

Zrozenci znamení Buvola (ročník 1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) budou v plné síle a osobním růstu. Měli by ze sebe vydat to nejlepší a zapracovat na zlepšení svých slabých stránek. Čím více budou tvořit něco pro svou radost, tím budou úspěšnější. Buvoly čekají značné změny, které se mohou týkat zvýšeného přílivu financí díky jejich novým nápadům, inspiraci a tvořivosti. Důležité je uvážlivé jednání na základě analytického rozumu, nikoli bouřlivých emocí. Buvoli by si měli ihned na počátku stanovit své priority a svůj záměr, soustředit se na ně a nenechat se svést nikým a ničím z cesty. Zároveň by měli být přístupní ke kompromisům a laskavému jednání s ostatními.

Zrozenci znamení Tygra (ročník 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) se nachází ve výjimečném a nadmíru zajímavém období. Měli by se držet hesla „dvakrát měř, jednou řež.“ Toto platí v akci i v pouhém slovu. Měli by se vyhnout bojovnosti a egoistickým projevům. Zvláštní pozornost by měli věnovat svým nejbližším, odměnou jim bude hluboká podpora. Obtížné situace by neměli řešit z pozice síly, jak tomu u nich obvykle bývá. Každé své slovo i krok by měli promýšlet a neměli by zapomínat na to, že jedině klidná a laskavá spolupráce s ostatními jim přinese žádané ovoce.  

Zrozenci znamení Zajíce (ročník 1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011) budou těžit ze starých i nových přátelství. Spolupráce s ostatními bude pro ně nadmíru důležitá. Vypadá to, že se Zajícům bude dařit v oblasti finanční. Možná zkusí zcela nový způsob výdělku a pokud bude nápad dobře promyšlený, bude velmi úspěšný. Obezřetní by měl být v oblasti právní, všechny dokumenty by měli podepisovat nejlépe s asistencí právníka. Vztahy, které mají pevný základ, budou Zajícům oporou a radostí.

Také zrozenci znamení Draka (ročník 1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012) budou těžit ze spolupráce, která jim přinese mnohem více úspěchu, než kdyby se snažili o své cíle sami. Štěstí je bude provázet po celý rok kovového Buvola. I když nastane mnoho změn, Draci dostanou pokaždé okamžitou příležitost ze situace vytěžit to nejlepší. Důležité bude sebeovládání, systematický přístup a dotahování věcí do konce. Tento rok přislibuje Drakům také dobré finanční příjmy, nebudou mít nouzi o dobré nápady.

Pro zrozence znamení Hada (ročník 1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013) je to rok zajímavých příležitostí v pracovní oblasti a upevněním všech vztahů, které za to stojí. Pokud budou s trpělivostí dodržovat pravidla a nebudou se příliš soustředit na nejrůznější omezení, půjde jim kovový Buvol na ruku a mohou slavit úspěch v lásce i financích. Pokud se Hadi uvolní a oddají proudu událostí, okolnosti se často uspořádají pro jejich dobro a Hadi ze situace vytěží. Letos budou Hadi více zaměřeni na práci a možná se pustí do nového podnikání. Pokud bude postaveno na aktivitě, která je naplňuje a zároveň obohacuje ostatní, budou slavit úspěch. Štěstí neopustí Hady ani v soukromém životě.  

Zrozenci znamení Koně (ročník 1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014) čeká letos zvýšená energie a nejedna zajímavá výzva. Důraz by měl být kladen na laskavou, přímou a otevřenou komunikaci, spolupráci s ostatními a na kompromisy pro pohodu všech zúčastněných, ať už v jakémkoli druhu vztahu či projektu. Koně prochází velkým přerodem na osobní úrovní. Letos se jim vyplatí systematický a pozitivní přístup, přizpůsobivost a otevřenost vůči nezbytným přicházejícím změnám. Čím více budou otevřeni novému, tím více úžasných příležitostí potkají.

Zrozenci znamení Kozy (ročník 1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015) budou v roce kovového Buvola hledat rovnováhu hlavně v citové sféře. Mohou zažívat období plné rozporuplných emocí. Měly by být otevřeny dialogu v úctě a respektu k druhému a toleranci vůči jiným názorům a pravdám. Kovový Buvol prověří letos jejich charakter a předloží jim důležité výzvy. Pomůže jim, když se pravidelně uchýlí do ticha svého nitra, kde najdou všechny odpovědi na mnoho otázek, které jim vyvstanou. Prochází velkým přerodem. Ze svých získaných zkušeností budou nadále těžit v příštích letech.

Pro veselé zrozence znamení Opice (ročník 1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016) může být pobyt ve vážnějších energiích kovového Buvola poněkud náročnější, protože zde na první pohled nebude vidět prostor pro hravost a bezstarostnost. Pokud se však spřátelí s buvolími pravidly, bude se jim dařit a proplují s úsměvem. Po nestabilním počátku roku se budou postupně vody kolem nich zklidňovat. Opice by letos měli dát na selský rozum a jednoduchost. Kdekoli to lze, měli by využít spolupráce s ostatními. Čeká je citelný hluboký růst na osobní úrovni.

Zrozenci znamení Kohouta (ročník 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017) budou slavit rok štěstěny. Přichází jim do cesty nové příležitosti v práci i v soukromém životě. Potkají vícero nových lidí důležitých pro jejich další rozvoj. Mají možnost vyřešit nadobro mnohé staré konflikty a vystoupit ze starých nefunkčních schémat. Do života jim fouká nový vítr a přináší nové plány a akce. Čím více budou oslavovat úspěch lidí kolem nich, tím více úspěchu si sami do života přitáhnou.

Zrozenci znamení Psa (ročník 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018) si budou letos vědomi více než v jiných letech, že si své životní podmínky tvoří sami a jsou za svou tvorbu plně zodpovědní. Vyplatí se jim pokorný a moudrý přístup s rozvahou a trpělivostí. Důležitou oporou jim budou přátelé a blízké osoby. Pomohou rádi ti, kterým Psi sami v minulosti věnovali pozornost a péči. Psi by se měli vyhýbat konfliktům s osobami v pozici autorit. Některé staré situace a nastavení mohou letos radikálně změnit ve svůj prospěch. Nová nastavení přinesou hodně práce a vyšší zodpovědnost, položí však pevné základy do budoucna a napomohou jim v dalším rozvoji.

Stabilní rok je přislíben všem zrozencům znamení Vepře (ročník 1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019), kteří by se měli těšit z nových přátelství a spokojeni by měli být také na poli osobním. Mnozí mohou založit rodinu nebo vstoupit do spokojeného manželství. Vepři by se jen měli vyhnout ukvapeným emočně nabitým reakcím, zachovávat si nadhled a být otevřeni změnám. Neměli by usnout na vavřínech, veškerá tvrdá práce letošního roku se jim zúročí v příštích letech.

foto:pixabay.com / unsplash.com

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT:

ROČNÍ HOROSKOP 2021


     

Uran v Býku – nová finanční krize

Uran v Býku – nová finanční krize

Uran, planeta revoluce, vstoupil 15. května 2018 do znamení Býka a zdrží se tam s přestávkami až do 26. dubna 2026. Znamení Býka symbolizuje v astrologii peníze, úspory, banky a další finanční instituce, národní rezervy, daně, nemovitosti, tradice, blahobyt a zemědělství. Více

Jupiter ve znamení Ryb

Jupiter ve znamení Ryb

Jupiter, planeta symbolizující v horoskopu optimismus, růst, hojnost, přízeň a nadšení, přechází 14. května 2021 do znamení Ryb a zdrží se tam s přestávkami až do prosince roku 2022. To přinese zcela novou energii. Více

Saturn ve Vodnáři

Saturn ve Vodnáři

Planeta Saturn vstupuje 22. března 2020 do znamení Vodnáře, kde se s přestávkou mezi červencem a prosincem 2020 bude zdržovat až do počátku března 2023. Saturn se do znamení Vodnáře vrací po 29 letech, naposledy se tímto znamením pohyboval mezi únorem 1991 a lednem 1994. Více


Další články