Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Horoskopy rodičů a dětí

Foto: David Castillo Dominici/FreeDigitalPhotos.net

„Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“ Carl Gustav Jung

Děti jsou našimi největšími učiteli. Říká se, že si děti své rodiče vybírají. Partnerský vztah a rodinné prostředí jsou pro člověka a jeho vývoj nejdůležitější. Ve vztahu ke svému partnerovi a dětem si nejlépe můžeme uvědomit své nedostatky, negativní rysy chování a změnit se.

Následující odstavce jsou jen základními charakteristikami rodičů a dětí narozených v jednotlivých znameních. Jsou zpracovány pouze na základě postavení Slunce. Naše placené verze horoskopů analyzují postavení všech planet v horoskopu včetně Luny, jejich vzájemné aspekty i postavení v sektorech horoskopu. Chcete-li mít lepší představu o vztahu ke svým rodičům, pak si objednejte OSOBNÍ HOROSKOP. Chcete-li zjistit, jak vás vaše dítě vnímá, a lépe porozumět jeho potřebám, pak si objednejte HOROSKOP DÍTĚTE.


OHNIVÁ ZNAMENÍ – BERAN, LEV, STŘELEC

Klíčovým slovem ohnivých znamení je zodpovědnost. Zrozenci tohoto znamení mají pocit, že se nikdy nemýlí. Jako rodiče by proto měli šetřit s kritikou.

Beran – rodič

Obvykle se sám chová jako dítě. Nemá moc trpělivosti a často mu chybí empatie. To způsobuje potíže, pokud je dítě narozené ve vodním nebo zemském znamení.

Beran – dítě

Malý Beran je nebojácný a energický. Je rozhodný a netrpělivý. Do všeho se vrhá po hlavě. Potřebuje hodně volnosti a takové aktivity, kde může s druhými soupeřit. Rodiče by měli dbát na disciplínu a naučit dítě přijmout zodpovědnost za vlastní jednání. Občas může mít potíže s příkazy, školním řádem a pozorností. Nerad se podřizuje a vždy se snaží prosadit si svou vůli. Není tolerantní vůči jiným názorům.

Lev – rodič

Je vřelý, hravý a kreativní. Má ale velká očekávání. Chce, aby dítě vynikalo ve všem, co dělá. Lev by se měl naučit být diplomatičtější a respektovat potřeby dítěte.

Lev – dítě

Potřebuje aktivity, ve kterých může vynikat a být obdivováno. Rodiče by měli dítě neustále chválit a podporovat ho v jeho zájmech. Také by měli šetřit kritikou. Malý Lev je na negativní hodnocení velice citlivý.

Střelec – rodič

Je to dobrodruh, který dítě bude všude brát s sebou na cesty. Bude podporovat jeho vzdělávání. Má tendence přenášet vlastní nerealizované sny na dítě. Pravidelnost a disciplína mu nejsou vlastní, což může být problematické při výchově dětí vodních a zemských znamení.

Střelec – dítě

Je to optimistické, hravé a rozpustilé dítě. Nadšeně bude objevovat svět a mít mnoho otázek. Je velmi inteligentní a bude se zřejmě dobře učit. Učitelé ovšem budou muset být tolerantní k jeho přímosti a neposednosti. Autorit se neobává a s oblibou překračuje společenská pravidla. Může mít tendence dělat vše na poslední chvíli. Potřebuje mít hodně pohybu a zájmů. Domácí zvíře mu může pomoci naučit se zodpovědnosti a péči o druhé.

ZEMSKÁ ZNAMENÍ – BÝK, PANNA, KOZOROH

Klíčovým slovem zemských znamení je stabilita. Lidé narození v těchto znameních nemají rádi změny. Dělá jim potíže vyjádřit pocity.

Býk – rodič

Býk je zásadový rodič, který ve výchově upřednostňuje pravidelnost a kázeň. Není zrovna empatický a dokáže být dost kritický. V jeho životě není mnoho prostoru pro svět fantazie a spontánní chování. Potřebuje finanční zabezpečení. Vždy se bude snažit zajistit si komfortní život. To může vést k přílišné pracovitosti a nedostatku času na dítě.

Býk – dítě

Pokud má zajištěno stabilní prostředí a dobré jídlo, pak je to milé a hodné dítě. Potřebuje pravidelnost, strukturu a tradiční výuku. Na každou změnu ho připravte, změny špatně snáší. Je tvrdohlavé, ale obvykle klidné. Pokud ho však něco rozčílí, dokáže se hodně vztekat.

Panna – rodič

Je to podporující rodič. Pečlivě plánuje budoucnost dítěte. Záleží mu především na dobrém vzdělání. Má velká očekávání. Pokud dítě nenaplní jeho představy, dokáže být hodně kritický. Rodič narozený ve znamení Panny by se měl naučit omluvit se, pokud udělá chybu. Děti narozené v ohnivých a vzdušných znameních by s takovou výchovou mohly mít potíže.

Panna – dítě

Dítě narozené ve znamení Panny je mírné a poslušné. Školu zvládne bez potíží, protože je bystré, ukázněné a pořádné. Potřebuje pravidelný režim. Má rádo, když je potřebné. Nechte ho pomáhat v domácnosti, na zahradě. Bývá manuálně zručné. Je ostýchavé, potřebuje hodně povzbuzování a citové náklonnosti. Naučte ho nebát se nových věcí a riskovat. Kreativní zájmy mu mohou pomoci vyjádřit emoce.

Kozoroh - rodič

Rodič Kozoroh je zodpovědný, k výchově přistupuje seriózně. Očekává plnění pravidel, kázeň a poslušnost. Je ambiciózní a má s dítětem velké plány. Počítá s tím, že dítě získá akademické tituly. Má potíže vyjádřit city a náklonnost. Dítě pochválí jen za splnění úkolu. Rodič Kozoroh by se měl naučit být citlivější k potřebám dítěte a projevovat lásku bezpodmínečně.

Kozoroh - dítě

Malí Kozorozi jsou obvykle předčasně vyspělí a samostatní. Jsou poslušní, spolehliví a pořádní. Pobývají rádi mezi dospělými nebo staršími dětmi. Nechávají se přetěžovat. Mají rádi strukturu a pravidelnost. Vyhovují jim tradiční výukové metody. Ve škole bude malý Kozoroh prospívat, protože je cílevědomý a zodpovědný. Rodiče by měli v dítěti podporovat kreativitu, fantazii a vybrat mu sport či jinou aktivitu, kde může soutěžit s druhými.

VODNÍ ZNAMENÍ – RAK, ŠTÍR, RYBY

Klíčovými slovy vodních znamení je citlivost a soudružnost. Pro lidi narozené ve vodních znameních je rodina nejvyšší prioritou. Dětem a příbuzným obvykle hodně obětují, a to často vede ke zklamání.

Rak – rodič

Rak je ochranitelský, laskavý, citlivý, vřelý a empatický. Pro své děti mnoho obětuje. Je majetnický, a když dítě dospívá, může mít potíže nechat ho jít.

Rak – dítě

Dítě Rak je citlivé a náladové. Potřebuje žít ve stabilním prostředí a být stále blízko ke svým rodičům a domovu. Rodiče a vychovatelé by ho měli učit samostatnosti, pořádku a nezávislosti. Jestliže nejsou naplněny jeho citové potřeby, může mít tendence k nadváze.

Štír – rodič

K rodičovství přistupuje seriózně. Je důsledný a vyžaduje disciplínu. Je empatický a citlivý k potřebám dítěte. Má ale velké nároky. Velmi mu záleží na úspěchu potomka. Hodně dítě kontroluje. To může působit potíže při výchově dětí narozených v ohnivých a vzdušných znameních.

Štír – dítě

Je to obvykle tiché a poslušné dítě. Vše pozoruje, ale své pocity verbálně nevyjadřuje. Malý Štír je velice citlivý a snadno zranitelný. Má tendence žárlit na druhé. Potřebuje sport a zájmy, které by mu pomohly pochopit, co se děje v jeho složitém nitru.

Ryby – rodič

Rodič narozený ve znamení Ryb je velice tolerantní, otevřený a citlivý. Podporuje kreativitu a fantazii dítěte. Jako rodič ovšem není důsledný. Děti narozené v zemském znamení mohou mít s výchovou, kde není pravidelnost a disciplína, potíže. Pro děti vzdušných znamení může být velká emocionalita rodiče obtížně pochopitelná.

Ryby - dítě

Je to milé, citlivé dítě a snílek. Potřebuje žít v harmonickém prostředí. Bojí se kritiky a odmítnutí, proto může být neupřímný, přetvařovat se a hodně si vymýšlet. Podporujte sebevědomí dítěte a naučte ho být přímý a otevřený. Potřebuje vyzkoušet hodně aktivit, různé druhy sportu a uměleckých činností, aby zjistil, co ho vlastně baví a v čem může vyniknout.

VZDUŠNÁ ZNAMENÍ – BLÍŽENCI, VÁHY, VODNÁŘ

Klíčovými slovy vzdušných znamení je lehkost a nenucenost. Zrozenci vzdušných znamení nemají rádi potíže a různé komplikace. Obvykle se jim vyhýbají nebo se tváří, že neexistují.

Blíženci – rodič

S dítětem komunikuje jako s dospělým. Očekává, že dítě pochopí, co se od něj požaduje, a bude samostatné. Není tolerantní a dokáže být dost kritický. Chybí mu empatie a vřelost. Děti narozené v zemských a vodních znameních mohou mít s takovou výchovou potíže.

Blíženci – dítě

Je to zvídavé, chytré a neposedné dítě, které pořád mluví. Jeho mysl je neklidná a potřebuje být neustále stimulována. Bude mít mnoho zájmů, které se budou často měnit. Je netrpělivé a málokdy dotáhne něco do konce. Rodiče by měli být důslední a naučit ho dokončovat věci. Má potíže i s dochvilností. Často si vymýšlí. Potřebuje nabitý program, jinak se nudí.

Váhy – rodič

Je spravedlivý a nemá rád konflikty. S dítětem hodně komunikuje a chová se přátelsky. Není to autoritářský typ rodiče. Pravidla chování stanovuje po diskuzi s dítětem. Touží po dokonalosti, a proto má velké nároky. Především mu záleží na dobrých výsledcích ve škole. Očekává, že jeho dítě získá nejvyšší možné vzdělání.

Váhy – dítě

Je to obvykle pohledné a milé dítě, které svého šarmu využívá. Má přirozený cit pro harmonii a umělecké nadání. Je nerozhodné a váhavé. Nedávejte mu na vybranou na poslední chvíli, nebude schopno se rychle rozhodnout. Mívá tendence k lenivosti. Spíše než sám se projevuje v rámci kolektivu.

Vodnář – rodič

Je nekonvenční a nepředvídatelný. K dítěti přistupuje spíše jako kamarád než jako rodič. Nesnáší pravidelnost a rutinu. To může dělat potíže hlavně dětem narozeným v zemských znameních. Vodnář rodič vždy podporuje individualitu dítěte. Měl by se naučit občas se přizpůsobit potřebám dítěte.

Vodnář – dítě

Dítě Vodnář je vynalézavé, nezávislé a také nevyzpytatelné. Je to malý rebel, který se vždy bude snažit odlišit se od ostatních. Dokáže být tvrdohlavé a příkazům se nerado podřizuje. Bude mít neobvyklé zájmy. Potřebuje alternativní způsob výuky. Tradiční škola mu nebude vyhovovat.

Mohlo by vás zajímat:

Individuálně zpracovaný Dětský horoskop.     

Dítě Beran

Dítě Beran

Malý Beran je nebojácný a energický. Je to dominantní osobnost. Je přirozeně optimistický, rozhodný a netrpělivý. Do všeho se vrhá po hlavě. Potřebuje hodně volnosti a takové aktivity, při kterých může s druhými soupeřit. Malý Beran chce být vždy nejlepší. A to platí jak pro chlapce, tak i pro dívky. Dítě narozené ve znamení Berana se rychle vyvíjí a učí.            Více

Dítě Býk

Dítě Býk

Malý Býček je klidný a přátelský. Ale jen do té doby, než ho začnete do něčeho nutit, příliš ho tlačit do neznámé změny nebo mu budete rozkazovat, aby udělal něco, do čeho se mu nechce. Děti narozené ve znamení Býka jsou tvrdohlavé. A i když na to vždy nevypadají, jsou velmi silné. Více

Dítě Blíženec

Dítě Blíženec

Holčička či kluk narozený ve znamení Blíženců je zvídavé, chytré a neposedné dítě, které pořád mluví. Jeho mysl je neklidná a potřebuje být neustále stimulována. Blíženci jsou vzdušné znamení a potřebují pohyb. Dá se očekávat, že se malý Blíženec naučí rychle lézt i chodit. Od chvíle, kdy se naučí mluvit, bude rád povídat a opakovat to, co kde slyší. Je to typ dítěte, které vás neustále bude zahlcovat otázkami začínajícími „a proč?“.  Více


Další články