Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Vládci roku

foto: pixabay.com

Podle Chaldejců, jenž byli jedni z nejstarších obyvatel Babylonu, má každý rok pod svou vládou jedna z viditelných planet naší sluneční soustavy. Chaldejci po dlouhém zkoumání pohybu planet stanovili tzv. chaldejskou řadu. Dle ní se jednotlivé planety ve své vládě střídají pravidelně směrem od nejpomalejších k nejrychlejším. Jedná se sedm tradičních planet, viditelných pouhým okem, tedy Měsíc, Saturn, Jupiter, Mars, Slunce, Venuši a Merkur. Aktuální vládnoucí planeta vždy po celý rok tiše vnáší do našich životů svou specifickou energii, svou esenci. Vliv konkrétní planety se může promítnout taktéž do charakteru a založení jedinců narozených v příslušném roce. Jaká energie k nám tedy dle chaldejské řady nyní proudí?

Roku 2019 vládl Merkur. Planeta Merkur reprezentuje myšlení, rozum a komunikaci. Po celý čas jsme byli více než jindy vyzýváni k vzájemné výměně informací a názorů, k diskuzi a k projevu. Byl to rok, kdy sociální sítě hrály významnou roli v osobním i pracovním životě mnoha jedinců.

Roku 2020 vládla Luna. Ta nám předkládala téma vnímání, cítění, téma emocí, domova, zázemí, dětství, rodiny a kořenů, tělesného zdraví, ženství, mateřství a osobního prostoru. Téma dávání a přijímání. Díky silnému obsazení planet Saturnu, Pluta a Jupiteru v zemském znamení Kozoroha jsme směřovali vědomě či nevědomě k jistotám a k tomu, co je opravdu podstatné. Ke spolupráci a k uspořádání všech nefunkčních nastavení v našich osobních a pracovních životech. Luna nás vyzývala k hlubšímu ponoru do našeho nitra a podvědomí. Mohla nás postupně vést  nejrůznějšími způsoby k identifikaci našich hluboce zakořeněných traumat a negativních vzorců chování a k jejich následnému léčení. Tato konstelace také ukázala na změny v postavení mužů a žen. Patriarchální systém byl narušen a více žen se dostalo do vysokých funkcí, které byly dříve jen doménou mužů.

Rok 2021 příslušel vládě Saturnu. Planetě povinnosti, odpovědnosti, řádu, autorit, disciplíny a pravidel. Pokud jsme se odpovědnosti a řádu vyhýbali, pravděpodobně jsme se setkávali s omezováním, nesnázemi, zklamáním, strachem, chaosem a krizemi. Pokud jsme byli vytrvalí, rozvážní a trpěliví, postupně jsme dosahovali všech stanovených cílů. Saturn s sebou vždy přináší důležitou zkušenost, na jejímž pevném základu může jedinec i společnost následně stavět.

V roce 2022 vládl dobrotivý Jupiter. Po těžšín předchozím roce jsme mohli pocítit nádech, naději, nové ideály, nový smysl, nové vize. Cílem bylo zůstat ve zlaté střední rovnováze bez přílišného přehánění.

Bojovný a aktivní Mars se pojí s rokem 2023. Ve vzduchu se tak pravděpodobně objeví více odvahy, akce a smělých činů. Nevyplatí se přílišná soupeřivost, bezohlednost a útočnost. Mars může naopak skvěle napomoci mnohým ke zdravému sebeprosazení.    

Životadárné Slunce osvítí naše životy v roce 2024. Probudí a zaktivuje naši identitu, naše jedinečné schopnosti a podpoří naše sebevědomí.

Láskyplná a laskavá Venuše se vrátí k vládě roku 2025. Přinese a obnoví téma krásy, harmonie, přívětivosti, pohodlí a zábavy, vztahů a zaměří naši pozornost na majetek a hodnoty.

Až dokráčíme na konec času Venuše, vykročíme opět vstříc velkému mysliteli Merkuru, a tak stále dále. Jak putujeme časem, rosteme, jsme bohatší a jiní. Proto možná můžeme zpětně vnímat, že se i každé naše další setkání s jednotlivými energiemi planet odehrává na stále sofistikovanější úrovni.

Postavení planet v posledních a nastávajících letech uvádíme v tabulce níže. Dle uvedené posloupnosti můžete jednoduchými počty nahlédnout do předchozích i budoucích let. Chaldejská řada je jednou z mnoha nabízených teorií pocházejících z dávných časů, kterou můžeme brát v potaz a zkoumat její funkčnost. Vraťte se k minulým událostem, zkuste se nacítit na energie jednotlivých posledních let. Vnímejte energii příštích měsíců roku 2020 a poté budete možná schopni stanovit, nakolik velká byla vnímavost a um Chaldejců.

 

Jupiter                                   2022  2015 2008 2001 1994

Mars                                      2023  2016 2009 2002 1995

Slunce                                   2024  2017 2010 2003 1996

Venuše                                  2025  2018 2011 2004 1997

Merkur                                   2026  2019 2012 2005 1998

Měsíc                                     2027  2020 2013 2006 1999

Saturn                                   2028  2021 2014 2007 2000

 

foto:pixabay.com

 

 


     

Domy

Domy

Horoskop se dělí na dvanáct sektorů, kterým se říká domy. Bod na východním horizontu horoskopu je počátkem a nazývá se ascendent.                     Více

Planety a zdraví

Planety a zdraví


Planety v horoskopu byly vždy považovány za ukazatele zdraví. Vyplývá z nich, jaké sklony a dispozice k určitým nemocem člověk má, zejména při postavení planet v 6. domě.   Více

Planety a dny v týdnu

Planety a dny v týdnu

Každý den v týdnu je zasvěcen jiné planetě a je tak vhodný pro jiné činnosti. Pojmenování dnů v týdnu je ve většině evropských jazyků odvozeno z mytologie daných národů. Více
Další články