Říjnová soutěž pro vás

PRAVIDLA SOUTĚŽE "BARVY PODZIMU"

1. Organizátorem soutěže je společnost ASTROCENTRUM s.r.o. se sídlem Jáchymova 63/3, 110 00 Praha 1 - Josefov.
2. Účastníkem soutěže může být jakákoli fyzická osoba starší 18 let, která zašle na e-mailovou adresu: soutez@astrocentrum.cz  fotografii na téma "BARVY PODZIMU“ a připíše alespoň 3 druhy horoskopů, které Astrocentrum nabízí.
3. Odesláním fotky do soutěže účastník potvrzuje, že se seznámil s pravidly soutěže, souhlasí s nimi a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit návrhy s neetickým či vulgárním obsahem.
4. Průběh soutěže
Soutěž probíhá od 6.10. 2017 do 31. 10. 2017. Účastník posílá fotografie na e-mail: soutez@astrocentrum.cz.  Soutěžní fotografie hodnotí a vybírá tým ASTROCENTRA a budou uveřejňovány na Facebooku ve fotoalbu "Barvy podzimu". Výherci budou po skončení soutěže kontaktováni emailem. O své výhry se mohou přihlásit nejpozději do 30. 11. 2017 na adrese:  soutez@astrocentrum.cz. Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu.
5. Požadavky na soutěžní návrhy 
Pošlete fotku na téma „BARVY PODZIMU“ a připište alespoň 3 druhy horoskopů, které ASTROCENTRUM nabízí. Jeden účastník soutěže může poslat max. 1 fotografii.
6. Výhry:

7. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry právní cestou je vyloučeno.
8. a) Účastník uděluje zasláním fotografie do soutěže organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaných fotografií bez územního omezení, a to všemi zákonem dovolenými způsoby užití díla, zejména formou uveřejnění na webu organizátora, sociálních sítích (například www.facebook.com), otištěním na tiskových a propagačních materiálech organizátora. Účastí v soutěži rovněž každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jména výherců v materiálech zveřejněných na webu organizátora.
8. b) Účastník soutěže odpovídá za to, že zasláním fotografie do soutěže a jejím zveřejněním nebudou porušena práva třetích osob, zejména že nebude zasaženo do práv autorských třetích osob.
9. Tato soutěž není nijak sponzorována, podporována, řízená nebo jinak spojená s Facebookem. Stránka Astrocentrum (https://www.facebook.com/Astrocentrum) slouží pouze k propagaci této soutěže.
foto: pixabay